Ifjúság és iskolák bevonása, mozgósítás

Az ifjú társadalom


A legfontosabb bázisunk az ifjúság! Minden szülő tudja, érzi, hogy a teljes társadalom szempontjából a jövőt elsősorban a jelen ifjúsága határozza meg. Ezért a jelen "érett embereinek" egyik legfontosabb dolga, hogy odafordulással, kiemelt figyelemmel, tevékenyen segítse, támogassa fiait, lányait.
A fiatalok a ma problémáit, sérüléseit bélyegként viszik életükben végig, világunk gazdasági és értékválságai a családban, a párkapcsolatokban a mindennapokban jelennek meg, és csendben, látens módon gyermekeinken csapódnak le, pusztítanak. A szülők mai magatartása megkerülhetetlen mintaként dolgoznak majd a jövőben.
A gyermekek lázadása, a családoktól, szülőktől való elfordulása, új utak keresése elsősorban kamaszkorban a legerősebb, a jelenség természetesnek mondható, érthető. A generációs különbségekből eredő útkeresésnek mégis bizonyos korlátok között kellene maradnia, tehát gyermekeinket fel kellene készíteni bizonyos kihívásokra, gondolok itt - többek között - a drog, az alkohol, a szexuális szabadosság kérdésére.
Sajnos nem állíthatunk minden fiatal mellé egy rendőrt, aki majd folyamatosan nyomköveti, hogy mit is csinál, fordul-e droghoz, alkoholhoz, valamilyen rosszul értelmezett minta miatt, idő előtt kezd szexuális életet élni. Amire építhetünk ebben a kérdésben az két dolog, az egyik a bizalom, a megváltozott felnőtt-gyermek kapcsolat, a szülő bensőséges barátra "cserélődő" szerepe, valamint az őszinte, kertelés nélküli, prüdéria mentes felvilágosítás. Ha a gyermekeinket hitelesen fel azokra a veszélyekre, amelyekkel - szinte biztos -, hogy találkoznak, akkor esélyt adunk nekik a felelős döntésre.
Az ifjúságot veszélyeztető tényezőkről nem tudunk egy cikkben a teljesség igényével írni, az itt nem lehet cél, azonban a legfontosabb őket érintő programjainkról, céljainkról szólni kívánunk.
Iskolai lehetőségek kiterjesztése


Az iskolák már így is nagyon sokat tesznek a náluk tanuló gyermekekért, az iskolai kötelező oktatáson kívüli programokkal, szakkörökkel. Látszanak azonban olyan speciális "rések", melyekre - tisztelet a kivételnek - az iskolák nem vállalkoznak.Csiklandozó témák fiataloknak

Meg kívánjuk keresni az iskolákat, és ernyőszervezetünk szakemberei segítségével szeretnénk "alternatív" képzéseket kezdeményezni délutáni időpontokban. A képzésre ingyenes előadások szervezésével toboroznánk diákokat, azaz először megmutatjuk nekik, hogy "miről is van szó", érdeklődésüket felkeltjük, és ezt követően olcsó, de "fizetős" ( rászoruló gyermekeknek ingyenesen ) tanórákat tartunk felkészült szakemberek vezetésével.
Témák a teljesség igénye nélkül:


 • Nyíltan a szexualitásról
 • Szexuális úton terjedő betegségek, AIDS, HIV
 • Párkapcsolat kiépítése, fenntartása, a párkapcsolatok életmodellje
 • Gyermekvállalás, felkészülés a gyermekre
 • Személyiségfejlesztés, énkép
 • Pályaválasztás, karrier
 • Emberközi kommunikáció, erőszakmentes kommunikáció
 • Felnött-kamasz kommunikáció
 • Konfliktuskezelési technikák
 • Művészet és ember, a művészet "megértése"
 • Önkifejezés eszközei, kép, zene
 • Értő fejjel a médiumok előtt, média, tömegkommunikáció
 • A filmről, művészet és szórakoztatás
 • Az értékek hierarchiája, etika, bevezetés a filozófiába
 • Vallások, vallástörténet

Természetesen a témákat "nem erőltetjük", engedjük, hogy a gyerekek tereljék az őket foglalkoztató ügyek mentén, azt gondoljuk, hogy ezeknek a különóráknak éppen a téma szabadsága, az őszinteség, a megnyilatkozás lehetősége adja a lényegét és nem a kötött "tanrend".
Segítségünkre lesz a vizuális nevelésben a Preventart sorozatot létrehozó Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány, a film és média vonatkozásában Tóth-Szőllős András (HSC) filmrendező, operatőr, pszichológiában Roboz Gabriella, kommunikációban Mészáros Antal.

OKJ-s, illetve nyelvi képzések az helyi iskolákban

Több olyan iskolaszövetkezet és nyelviskola működik országszerte, melyek - megfelelő létszám mellett - szívesen szerveznek helyi oktatásokat, képzéseket. Mivel 2012-től az OKJ-s képzéseket igen sok "szigorodó" jogszabály határozza meg, ezek az oktatások sok hallgatót, hosszabb távon köthetnek le. A felsőoktatási felvételi szempontjából elvitathatatlan előny, ha valaki már középiskolás korában középfokú nyelvvizsgát szerez, ezért úgy gondoljuk, hogy az iskolák ezen a téren is "megnyithatják" a lehetőséget diákjaik előtt. Természetesen a felsorolt képzésekre nem csak az iskolai diákok, hanem átképzésben résztvevők, dolgozók, más tanintézmény diákjai is részt vehetnek.

Az iskola, mint védőháló

Az iskolákat azonban ki lehet használni arra is, hogy a fiatalok iskolán túli idejét értelmes elfoglaltsággal töltsék ki. Ez a tevékenység csökkenteni képes a bandákba verődést, a csavargást. Különböző szakkörök indításával ezeket a gyerekeket fel lehet "szívni". Pár ötlet:


 • Délutáni és éjszakai ping-pong
 • Foci, focibajnokság
 • Számítógépjátékok, internetezés, programozás
 • Zenehallgatás, filmvetítés

Alternatív lehetőségek az iskolákban

Sokszor szomorúan látjuk, hogy az iskolákban délután öt, hatóra fele, lekapcsolják a villanyokat, bezárják a kapukat, a tornaterem, az udvar csöndes, ahelyett, hogy a helyi lakosok birtokba vegyék a lehetőségeket és sportoljanak, előadásokat hallgassanak. Tudjuk, hogy ezekre a tevékenységekre a fenntartási (reszi) költségek hiányosságai miatt nincs lehetősége több esetben az iskoláknak, mégis, meg kell próbálnunk támogatók bevonásával, a résztvevők pénztárcájának megnyitásával megteremteni ezeket a forrásokat.

Iskolaközi tanulmányi és sportversenyek

Támogató toborzásunk egyik fő eleme a rendezvényszervezés. Ezért egyre több, nagyobb közönséget vonzó eseményt kell tudnunk létrehozni. Ennek egyik legkiválóbb módja az iskolák versenyeztetése különböző témákban. A fiatalok könnyen mozgósíthatók sport- és tanulmányi versenyekre. A felkészülés még az iskolában történik, tanárok vezetésével, nekünk a helyszínt, a programot, és természetesen az értékes díjat kell biztosítanunk.
Az ifjúság hangja


Azokon a területeken, ahol van helyi televízió vagy rádióállomás, esetleg helyi lap, a fiatalokat szeretnénk "bejuttatni" ezekbe a médiumokba. Tanulják meg, hogy hogyan készül egy újság, egy műsor, írják, szerkesszék, olvassák fel, mutassák be alkotásaikat. Ez a tevékenység, amellett, hogy saját közösségüknek szól, közösség építő, kovácsoló, sok tanulással, fejlődéssel is jár. Szeretnénk elérni, hogy az így létrejövő "produkciók" az országban mindenhova eljuthassanak. Ezért létre kívánunk hozni egy olyan internetes újságot, amely lehetőséget ad a fiataloknak a közvetlen megmutatkozásra, tapasztalatcserére, az alkotások nagyobb közönséghez történő eljuttatására.
A gyerekeket a facebook és hasonló oldalak szellemileg igen inaktív, zárványként működő csoportjainak igénytelen kommunikációjából szeretnénk átemelni, egy folyamatos visszacsatolással működő, önkifejezési lehetőséget adó, önmegmérettetésre alkalmas rendszerbe.
Tehetségkutatás


Sajnos, az elmúlt években tapasztaltuk, hogy a nagyobb médiumok által szervezett tehetségkutató produkciók nem a tehetségkutatásról és gondozásról szólnak. Elsősorban pénzről. Szeretnénk igazi tehetségkutatást létrehozni megfelelő szervezéssel, zsűrizéssel, általunk szervezett rendezvényeken fellépési lehetőségek biztosításával. Támogatóink köréből megkeresni azokat, akik ajándékokkal, díjakkal hajlandóak közreműködni a kutatásban, valamint a későbbi tehetséggondozásban.
Fiatalok szórakozási kultúrájának felmérése, terelése, segítése


Azt valljuk, hogy a gyerekek mondják meg maguk, hogy mivel és hogyan szeretnének közösségben szórakozni. A mi feladatunk az, hogy a választott hely, idő, forma, és tartalom tekintetében a minőség felé tereljük őket. Megfelelő módon mintát mutatva lehet a gyerekeket a társadalmilag elfogadott viselkedési normák elsajátítására, befogadására motiválni.