Profiltisztítás és egyebek

Hosszúra sikeredett beszámoló az elmúlt fél évről.

Régóta nem szólaltunk meg itt a honlapon, alapvetően a nyár miatt. Azonban sok minden történt velünk és erről szeretnénk beszámolni a következő - szerintünk fontos - cikkben.

1. Varga Dávid kollégánktól és tulajdonostársunktól - aki a marketing feladatokat volt hivatott elvégezni - elbúcsúztunk, itt köszönjük meg eddigi tevékenységét és kívánunk neki a jövőben sok sikert!

2. Dávid helyett új tulajdonostársunk lépett a cégbe, Kelemen Judit drámapedagógus.

3. Cégünk alapításakor egy szakmailag szélesebb spektrumon nyitottunk, erről szól - a már csak az archívumban olvasható - korábbi szakmai program. Célunk az volt, hogy felmérjük jelenleg milyen területeken találunk nyitott kapukat, együttműködő partnereket. Erről érdemes szólni részletesebben is, mert szerintünk mások számára is tanulságos.

A szervező, előkészítő munkát még 2011 őszén indítottuk és a korábbi névfoglalást követően majd csak 2012 elején alakult meg cégünk. Kezdetben részletesen kidolgoztuk azokat a szakmai programokat, amelyekhez partnereket kerestünk és találtunk. A programokat vázlatosan megjelenítettük a honlapunkon.

a., Önkormányzatok

Nagyon sok szóbeli támogatást, jóindulatot és ígéretet kaptunk Önkormányzatunktól (székhely). Szerettünk volna kerületünkben önálló helyiségben információs és tanácsadó irodát nyitni. Ehhez a helyi szakmai szűrőkön keresztül is mentünk, a szándéknyilatkozat és szerződéstervezet is kidolgozásra került részünkről. Ekkor érkezett a hír, miszerint az Önkormányzatoktól elvonják a szociális és oktatási alrendszereket és a hozzájuk kapcsolt forrásokat. Ugyan nemleges választ sohasem kaptunk azonban érhető módon - gondoljuk, hogy a szándék meg volt, csak a képesség szűnt meg - az értelmes válaszok elmaradtak, inkább az elodázás vált jellemzővé a telefonok és e-mail-ek alapján. Megértettük, felhagytunk a közös munka reményével.

A szomszédos kerületek felé is nyitottunk. Azt tapasztaltuk, hogy amit kínálunk, azt mindenhol szeretnék, de sajnos szinte semmi forrásuk nem volt abban a tekintetben, hogy legalább egy használható helyiséget adjanak. A felkínált helyiségek több milliós ráfordítást igényeltek volna, erre természetesen nem volt forrásunk.

Sok helyen tapasztaltuk, hogy lennének kapcsolódási, együttműködési pontok, azonban az elbizonytalanodás bezárkózást okozott.

b., Tervezett ernyőszervezetek

Az indítani kívánt információs irodában létrehoztuk volna az első ernyőszervezetet (lásd archívum). Ezt mindenhol üdvözölték, azonban sem helyiségben, sem anyagilag támogatni nem tudták. Hiába rendelkezünk megfelelő felkészültséggel, szakmai háttérrel és kapcsolatrendszerrel, nem tudtunk sehol sem áttörést elérni.

c., Civil szervezetek

A civil szervezetek általában információ hiányra panaszkodtak az általunk is látogatott fórumokon. Nem ismerték egymást, így nem is ismerhették egymás lehetőségeit. Amikor azonban felajánlottuk, hogy informatikai hátteret biztosítunk a közeledésre, hogy helyiségmegosztással a kihasználatlan helyeket egymásnak átengedve közelebb kerülhetnének egymáshoz, egymás tagjaihoz, a kezdeti lelkesedést követően elutasításba ütköztünk, miután az együttműködési szerződéseket megküldtük részükre. Ne essék félreértés a szerződésben nem voltak anyagi kötelezettségek, csak a civil szervezetek közötti együttműködési normák és szabályok, valamint egy sor általunk ingyenesen nyújtott előny, például domain regisztráció és önálló levelezés, közös és önálló honlapépítési lehetőség, fórum, stb. Végül azt a következtetést vontuk le, hogy a civil szervezetek - tisztelet a kivételnek - végeredményben a lét határán billegnek, mert tagságuk nincs, vagy van, de nem támogatja őket, pályázatokból, vagy önkormányzati forrásokból tudják fenntartani magukat. Ha használaton kívüli, üresen álló helyiségeiket megosztanák más szervezetekkel, akkor végeredményben maguk ismernék el azt, hogy "nem léteznek". Létjogosultságuk és tényleges hasznosságuk sokszor megkérdőjelezhető.
Érdekes megjegyezni, hogy a pártok viszont igen komoly érdeklődést tanúsítottak programjaink iránt, azonban a politikai függetlenségünk megőrzése miatt nem kerülhettünk szerződéses kapcsolatba velük.

d., Vállalkozások

Alapvetően a vállalkozások között találtunk partnereket az erőforrások megosztására, még egymás között is, természetesen nem azonos tevékenységi kör esetén. A vállalkozások a civil szervezetek felé is nyitottak voltak és maradtak. Azonban mivel a civil szervezetek körében - a már említett - elbizonytalanodást tapasztaltuk, a vállalkozásokat már nem akartuk terhelni. Azt gondoljuk, hogy jelen világunkban a vállalkozások így is alig tudnak talpon maradni.

A kudarc összefoglalása

Szóval szerettünk volna a civil szervezetek, vállalkozások, a lakosság, a helyi hatalom bevonásával egy erőforrás megosztásra épülő hálózatot kialakítani - ehhez minden informatikai erőforrás a rendelkezésünkre állt - amin keresztül az ernyőszervezetet ki lehetett volna terebélyesíteni. Sok embernek (pszichológusok, orvosok, tanárok, stb.) munkát adni, eljutni az iskolákig, a családokig, a gyermekekig, de be kellett látnunk, hogy elképzelésünk bármennyire is csábító kudarcra ítéltetett, mert az Önkormányzatok, a civil szervezetek jelenleg nincsenek megfelelő, fogadókész és anyagi szempontból stabil állapotban.

Mi az ami megmarad?

Nagyon sok minden.
Ha az archívumban felvázolt rendszert felépíteni nem is tudtuk, az nem jelenti azt, hogy szűkebb keretek között ne tudnánk azonos szolgáltatásokkal megjelenni.
Ebből következik, hogy egy sor tevékenységet nem kiterjesztett ernyőszervezet szinten, hanem csak céges szinten fogalmazunk meg.

Ezekről olvashat részletesen a megújult Céljaink menüpont alatt.

A Mentorinfo csapata