Komplex iskolapszichológusi szolgáltatás

Elöljáróban


Ha úgy dönt, hogy szeretné megkapni konkrét szerződésajánlatunkat a komplex iskolapszichológusi szolgáltatásunkról, kérjük jelezze ezt nekünk e-mailben. E-mail címünk: info@mentorinfo.hu

Az új köznevelési törvény az iskolapszichológusokról


A 2011 végén elfogadott köznevelési törvény (közlöny pdf) 2013 szeptemberétől finanszírozást ír elő és ezáltal kötelezővé teszi az iskolapszichológusok foglalkoztatását. A törvényben az 500-as létszámig fél, az 500 létszámot meghaladó iskolákban egy teljes munkaidős pszichológus foglalkoztatását írja elő. A pénzügyi keretet a közalkalmazotti bértábla határozza meg ( lásd itt vagy itt ).


Vigyázat! Csapdahelyzet!


Érthető módon minden fenntartó próbál takarékoskodni a pénzügyi eszközeivel, ezért várhatóan az egyetemről éppen kiesett fiatal, olcsón megfizethető, esetleg tényleges szakirányú képesítéssel még nem rendelkező munkatársat von be. Nem kívánjuk a fiatal pályakezdő pszichológusokat háttérbe szorítani, azonban a szakmai tapasztalat ezen a területen igen fontos. Mivel a törvény részletesen nem rendelkezik az iskolapszichológusi munkakör betöltéséhez szükséges elvárásokról, továbbá az idáig napvilágot látott végrehajtási rendeletek sem hoztak ebben változást, így fenntartói döntés, hogy kit, milyen munkabér mellett foglalkoztat.


A Mentorinfo komplex iskolapszichológusi szolgálata


Ismerve a pénzügyi lehetőségeket és a tényleges feladatot, kidolgoztunk egy előnyös konstrukciót a fenntartók, illetve az iskolák számára.
A legfontosabb, hogy elsősorban a szakmai elvárásoknak megfelelő iskolapszichológusi tevékenységet szolgáltatjuk.


Vázlatosan a következő tevékenységekről van szó:


 • Állapot- vagy státuszfelmérés

megfigyelés, interjú, illetve tesztek, kérdőívek segítségével, az esetleges tanulási, érzelmi vagy viselkedési problémák megállapítása


 • Pszichológiai vélemény készítése a vizsgálatok alapján

ennek célja az, hogy a vélemény a pszichológiai tanácsadás folyamatához, a pszichológiai fejlesztő program kidolgozásához szükséges munkahipotézis elemeként szolgáljon


 • Konzultációk a pedagógussal, társszakemberrel


 • Problémakezelés, tanácsadás, krízisintervenció


 • Prevenciós munka

A prevenció nem a gyógyításra helyezi a hangsúlyt, hanem a betegség kialakulását megelőzően az egyén egészségének önszabályozásra épülő fenntartására, az erősségekre és az egészséges részekre fókuszál. Ezért az iskolapszichológus munkája során nem terápiás eljárásokat, hanem prevenciós célzattal elsősorban tanácsadási és konzultációs eljárásokat használ.

 • Javaslat további kezelésre

Ha az iskolapszichológus olyan súlyosnak ítéli a problémát, hogy az tanácsadás keretében már nem orvosolható, vagy az ő személyes kompetenciáit meghaladja, akkor az érintett tanulót szakvélemény adására jogosult és terápiás ellátást végző intézménybe - nevelési tanácsadóba vagy gyermekpszichiátriára – irányítja.


 • Szülőkkel, családdal való kapcsolattartás, esetleges családi konzultáció és konfliktuskezelés


 • Csoportos foglalkozások szervezése, a csoportdinamikák megértése

A feltárt diszfunkciók mögött csoporton belüli problémák is állhatnak.


 • Készség- és kompetenciafejlesztés a pedagógusoknak

Az iskolapszichológus munkájához hozzátartozik a pedagógusokkal való rendszeres kapcsolattartás is, melynek célja egyrészt az adott tanulóról való tájékozódás, másrészt az együttműködés és közös problémamegoldás, harmadrészt a pedagógusok mentálhigiénés gondozása, fejlesztése is.


 • Közösségek vizsgálata szociometria készítésével


 • Pályaválasztási tanácsadás


 • Közreműködés tehetséges gyermekek azonosításában, személyes fejlődésük elősegítésében


A szerződéses szolgáltatásunkban a következő további extra lehetőségek érhetők el:


 • Egyéni- és családterápia, gyászfeldolgozás, krízisintervenció

Kollégáink felkészültsége lehetővé teszi, hogy a komplex iskolapszichológusi szolgáltatáson túlmutató segítséget is nyújtson az iskola keretei között, gyerekeknek, családoknak, pedagógusoknak. Szerződéses keretek között kedvezményes óradíjjal állunk rendelkezésre


 • Módszertani tanácsadás és tréning pedagógusoknak több témában

Pedagógus kollégáknak szívesen tartunk több kiemelt fontosságú témában is tréningeket. Ezek közül a legfontosabbak:
- Kommunikációs (Erőszakmentes kommunikáció) tréning,
- Mozaik módszer az oktatásban az előítéletesség ellen, a leszakadó gyermekek felzárkóztatása érdekében,
- Drogprevenciós felkészítés, tanácsadás
- Gyermeki devianciák kezelése, hiperaktív gyerek, viselkedészavarok előadás, tanácsadás


 • Mediáció

Felkészült mediátoraink kedvezményes keretek között szívesen segítenek:
- családi- és kamaszmediációval,
- válási mediációval
- iskolai vitás esetekben
- iskolabírósági ügyekben
- szükség esetén gazdasági-, illetve céges mediációval.


 • A Mentorinfo iskolai programjainak kedvezményes elérése

Cégünk több kifejezetten iskolák számára kidolgozott programmal áll rendelkezésre. Részletesen olvashat itt ezekről. Szerződéskötés esetén a programjaink árából 30-50% kedvezményt tudunk biztosítani.
Tervezett szolgáltatásbővítések


A jövőben tervezzük, hogy a szerződéses kapcsolatban lévő iskolák diákjai, a szülők, illetve a pedagógusok részére elektronikus levelezés segítségével írásos, online tanácsadást és segítségnyújtást valósítunk meg honlapunkon keresztül.