Ernyőszervezet(ek) létrehozása, működtetése, feladatai

Az ernyőszervezet a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Feladatok célcsoportonként:

Ifjúság

 • Oktatási, továbbtanulási lehetőségek, szakmai átképzések
 • Korrepetálási lehetőségek
 • Diákhitel
 • Diákmunka, munkavállalás, állásajánlatok
 • Szakirányú, OKJ-s képzések
 • Olcsó, ifjúsági szállások, kempingek, motelek
 • Szórólapok, napi és hetilapok helybeni olvasása
 • Pályaválasztási tanácsadás
 • Életvezetési, pszichológiai tanácsadás a következő területeken: tanulási, iskolai nehézségek, beilleszkedési zavarok, szociális készségek hiányosságai, párkapcsolati gondok, családi konfliktusok, önismereti hiányosságok, személyiségfejlesztés, szorongás, depresszív lelkiállapotok kezelése, krízishelyzet. Pár- és családterápia, egyéni konzultációk. Szexuális zavarok, szexuálpszichológiai-, mentálhigiénés tanácsadás. Relaxációs technikák. Első sorban személyesen, kivételes esetekben online módon is.
 • Szenvedélybetegségek megelőzése, dohányzás, alkohol, internet
 • Kamaszmediáció, családmediáció


Korhatár nélkül

 • Ingyenes internet elérési lehetőség (e-mail, önéletrajz írás, tájékozódás, stb.)
 • Szabadidős, kulturális tevékenységek, programok, táborozás, kirándulás, kedvezményes nyaralási lehetőségek
 • Közérdekű információk szolgáltatása személyes és online módon: címek, telefonszámok, civil- és egyházi szervezetek, orvosi ügyeletek, kórházak, közhatalmi intézmények
 • Továbbtanulási lehetőségek, OKJ-s képzések, szakmai átképző programok
 • Munkavállalási lehetőségek
 • AIDS szűrés és HIV/AIDS konzultáció: az egészségmegőrzés-betegségmegelőzés érdekében tartott ingyenes, anonim szűrés és tanácsadás, amelyen az érdeklődők a fertőzés, a megelőzés–védekezés módjairól kaphatnak tájékoztatást.
 • Egészségügyi szűrések, vérnyomás, később labor
 • Mediáció, azaz alternatív, permegelőző konfliktuskezelés családi ügyekben, válási helyzetekben, iskolai konfliktusok terén, kamaszmediáció. Kapcsolatügyeleti közvetítés (Kapcsolat Alapítvánnyal karöltve).
 • Orvosi szaktanácsadás (nem rendelő!)
 • Jogi tanácsadás: családjogi területen, lakásvásárlással, munkavállalással kapcsolatban, diákjogi területen, tanulói érdekképviseletek és érdekérvényesítés, iskolai házirend, diákönkormányzattal kapcsolatos kérdésekben.
 • Hitel és biztosítási tanácsadás
 • Életvezetési - pszichológiai tanácsadás a következő problématerületeken: tanulási-iskolai nehézségek, beilleszkedési zavarok, szociális készségek hiányosságai, párkapcsolati gondok, családi konfliktusok, munkahelyi nehézségek, önismereti hiányosságok, személyiségfejlesztés, szorongás, depresszív lelkiállapotok kezelése, krízishelyzet, munkanélküliséggel együtt járó lelki problémák. Pár- és családterápia. Az egyéni konzultációk később igény szerint kiegészülnek csoportos foglalkozásokkal, tréningekkel.
 • Szenvedélybetegségekkel, kapcsolatos tanácsadás: káros szokások vagy addikciók (dohányzás, alkohol, nyugtató és altatószerek, kábítószer-fogyasztás, káros étkezési szokások, játékszenvedély, internet-függőség). A tanácsadással az egészségmegőrzést, betegség-megelőzést, tájékoztatást, a megfelelő intézménybe irányítást segítjük elő. Relaxációs technikák tanítását is végezzük.
 • Szexualitással, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás: párkapcsolati – szexuális problémákat, fogamzásgátlást, szexuális úton terjedő betegségeket érintő kérdések. Tájékoztatás az egészséges életmódról, betegségek megelőzéséről, egyéb orvosi problémákról. Vérnyomásmérés. Dietetikai tanácsadás. Egészségügyi szűrések, mérések.
 • Pályaválasztási- és munkavállalási tanácsadás: általános-, közép-, és felsőfokú intézményekben tanulmányaikat befejezők, állás nélkül maradók, pályát módosítani kívánók részére. Elsősorban gyakorlati tudnivalókban - munkanélküli járadék- és segélyigénylésben, egyéb munkaügyi kérdések megoldásában - nyújtunk segítséget.
 • Felnőttképzési tájékoztató szolgálat (Palló): ingyenes személyre szabott konzultációs lehetőséget biztosítunk képzésekről, igénybe vehető támogatásokról, jogszabályi környezetről. Segítünk a klienseknek a megfelelő szakképesítés, iskola, tanfolyam kiválasztásában, speciális problémák kezelésében.
Felvilágosító-megelőző szolgáltatás (elterelés)


A Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2003-ban írt ki közös pályázatot elterelési szolgáltatás létrehozására. Az elterelés egy olyan, alkalmi fogyasztáson kapott szerfogyasztó számára felajánlott alternatív lehetőség, amelynek segítségével elkerülhető a büntetőjogi felelősségrevonás. Törvénykezési alapja az, hogy míg az 1998. évi szigorú kábítószer-használati szabályozás szerint a fogyasztás is büntetőjogi kategória volt, addig a 2003. évi új, liberálisabb törvény a fogyasztást kivette a bűncselekmény kategóriájából, és az elterelésre, ill. a terápiára helyezte a hangsúlyt.
Az elterelés időtartama 6 hónap. Az elterelési foglalkozások csoportfoglalkozás és egyéni konzultációk formájában működnek. Legfőbb céljuk az, hogy a résztvevőknek segítsenek helyzetük és a drogfogyasztásukkal kapcsolatos viszonyuk tisztázásában, önismeretük növekedjen, személyiségük erősödjön, döntésképességük, megküzdési technikáik fejlődjenek, valamint hogy bővüljenek ismereteik a drogkérdéssel kapcsolatos jogi szabályozás területén. Az elterelésről szóló rendelet nem írja elő, hogy a kliensektől a szolgáltatás ideje alatt absztinenciát kell megkövetelni. A felvállalt – és felvállalható – cél ennek megfelelően annyi, hogy a klienseket a foglalkozásokon a szermentesség vagy legalább a kontrolláltabb drogfogyasztás irányába tereljük. Mivel a kliensek általában alkalmi használók vagy egyszeri kipróbálók, a cél az, hogy a bármilyen anyaghoz vagy tevékenységhez kötődő káros szokás, szenvedély kialakulását vagy rögzülését, a hozzászokást megelőzzük, illetve hogy az ehhez szükséges készségeket megtanítsuk számukra. Ha a kliens igényli, a szülőket, hozzátartozókat is bevonjuk.
Az elterelési szolgáltatás megvalósításában az iroda együttműködik a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezeteivel.
Prevenciós órák


Ennek keretében vállalkozunk arra, hogy a kerület általános és középiskoláiban – természetesen az oktatási intézményekkel együttműködve - egészségmegőrző-prevenciós órákat, foglalkozásokat tartsunk. Ezekre a foglalkozásokra elsősorban osztályfőnöki órák, valamint életmód-napok, iskolai nyílt napok, nevelési értekezletek keretében kerülhet sor, az alábbi témákban:

 • Káros szokások, szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, nyugtató és altatószerek, kábítószer-fogyasztás, káros és kóros étkezési szokások, játék és számítógép-függőség).
 • Ismerkedés a jótékony, pozitív hatású drogokkal (gyógynövények, gyógyteák, természetes alapú élénkítő szerek, regeneráló készítmények)
 • Egészséges életmódra, testi-lelki egészségre, teljességre, harmóniára való törekvés. Relaxációs foglalkozások
 • Személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, önismereti játékok – diákoknak, tanároknak, szülőknek.
 • Tanulás-módszertani, tanulási készségfejlesztő foglalkozások.
 • AIDS megelőzés, szexuális felvilágosítás, párkapcsolat, szerelem, szexuális úton terjedő betegségek.
Egyéb kiegészítő tevékenységek


 • Délutáni korrepetálások (egyéni vagy csoportos).
 • Pályázatfigyelés (EU és magyar), pályázatok írása (cél a saját tevékenységhez szükséges források pályázatokból történő finanszírozása)
 • Kortárs-segítés.
 • Részvétel és szervező tevékenység különböző közösségi rendezvényeken.
 • Az ifjúsági irodák és információs pontok szakmai szövetségéhez, valamint a társszakmák, érintkező területek szakmai szövetségeihez kapcsolódva aktív részvétel a szakmai koordinációban: részvétel szakmai találkozókon, valamint találkozók és képzések szervezése, lebonyolítása.
 • Szakmai gyakorlatok szervezése, vezetése: szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénikus, szociálpedagógus, ifjúságsegítő szakok hallgatói részére biztosítanánk gyakorlati helyszínt.
 • Szociális munkások és önkéntesek szervezése a következő területekre: hajléktalan problémák, idősellátás, gondozás, problémás családi esetek, családon belüli erőszak
 • Önkéntességgel megoldható feladatok (takarítás, utcai takarítás, hóeltakarítás, stb.), valamint közmunkaprogramok szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése.
 • Önszerveződő csoportok segítése (Anonim drogosok, anonim alkoholisták, társfüggők, szülői és hozzátartozói csoportok)
 • Szakember vezetésével működő csoportok, programok, tréningek szervezése (párkapcsolati előadások, önismereti csoport, relaxációs csoport, szervezetfejlesztési tréningek, jóga, baba-mama klub).