Önismereti csoport - drámajáték

Az önismereti csoport


Az önismereti csoport olyan, általában 8-16 főből álló kiscsoport, amelynek célja a csoporttagok énképének vizsgálata, módosítása, önismeretük, ezen keresztül személyiségük fejlesztése a csoportban megélt tapasztalatok segítségével. Célja irányulhat még többek között a jobb konfliktuskezelésre, társaskészség-fejlesztésre vagy a kommunikációfejlesztésre. Célját a csoport önmaga által valósítja meg, tehát a kívánt változás, fejlesztés kerete, közvetítője, serkentője maga az interakcióba lépő egyének csoportja.


A csoport hatására sokféle pozitív változás következik be a résztvevőknél:

  • nő a személyközi nyitottság

a résztvevők nagyobb bizalmat tanúsítanak egymás iránt, véleményüket nyitottabban és egyenesebben fejezik ki, visszajelzéseket adnak és kérnek


  • nő a csoporttagok önbecsülése és személyes önértékelése

reális pozitív énkép, egészséges önbizalom


  • nő a belülről irányítottság, azaz az autonómia


  • nő az elfogadás másokkal és mások véleményével, hibáival, megoldásmódjaival szemben


  • a gondolkodási, megítélési klisék, sztereotípiák leépülnek


  • fejlődnek a csoporttagok a személyes problémakezelő stratégiákban: a problémák tagadását, a kitérő és menekülő viselkedést, pótcselekvéseket felváltja a szembenéző attitűd.

További hozadékai a csoportnak: fejlettebb konfliktus-felismerés és konfliktuskezelés, nagyobb frusztrációs tolerancia, megnövekedett vállalkozókedv és érdekérvényesítés, jobb koncentrálóképesség és kitartás, fejlettebb közösségi szellem, szociabilitás, alkalmazkodóképesség, empátia, jobb kapcsolatteremtési képesség.


A tagok kiscsoportban, közvetlenül egymással dolgoznak, meghatározott ideig rendszeres kapcsolatban vannak egymással, folyamatosan vagy rendszeresen interakcióba lépnek. Az együttes feladatvégzés céljairól, kereteiről, feltételeiről a vezető javaslatai alapján közösen állapodnak meg. A vezető aktivitása és direktivitása (közvetlen beavatkozó funkciója) változó (a csoporttagok életkorához, igényeihez, személyiségéhez igazodva), de többnyire szerepe a moderátoréhoz hasonló. Azaz: bizonyos mértékben maga is csoporttagként viselkedik, tudatosan félretéve saját kitüntetett szerepét és „átláthatatlanságát”. A játékokat, helyzetgyakorlatokat közvetlenül irányítja, szabályokat és kereteket nyújt, egyébként pedig hagyja a csoportot önállóan érvényesülni, a felvetett témákra inkább csak reflektál, tisztáz, fogalmi keretet nyújt, fókuszál, ütemez, bátorít és támogat.


Az általunk vezetett csoportok jellegzetességei

Különféle korosztályok számára kínálunk programot. A csoporttagok számához, életkorához, egyéni igényeihez rugalmasan igazítjuk a tematikát. Az alap minden esetben az önismeret- és személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, módszer pedig a csoportos tréning drámapedagógiai elemekkel ötvözve. Sok gyakorlat, szerepjáték, drámajáték, mozgásos játék színesíti az anyagot, abból a megfontolásból, hogy a személyes megélés, érzékletes élmény minden tanulási folyamatot hatékonyabbá tesz. Tréningük elnevezése: önismereti drámajáték. A 12 alkalmas csoportfolyamat egy általunk írott és előadott színdarabbal zárul, amelyben ötvözzük a tanultakat, és amelyre felkészülve egyúttal igazi alkotógárdává kovácsolódunk.


Az önismereti drámajáték tematikája

1. alkalom: Cím: Ismerkedés. Téma: kapcsolatteremtés, önismeret, önbemutatás. Mit tudunk magunkról és a másikról? Első benyomás szerepe.
2. alkalom. Cím: Hogyan értékeljük magunkat? Téma: Önismeret és önértékelés kapcsolata. Önbizalom és sikerélmények. Módszertani blokk: a szabályok lefektetése.
3. alkalom: Cím: Pozitívan látni. Téma: pozitív szemlélet, pozitív gondolkodás, átkeretezés, „túlélési tanácsok”.
4. alkalom: Cím: Bemutatom magamat. Téma: énbemutatás. A legjobb arcom. Reklámarc és valós arc. Goffmann-féle homlokzatelmélet.
5. alkalom: Cím: Énbemutatás – folytatás. Téma: „Vakfoltjaink”. Johari ablak. Énünk területei. Beszélgetés a Facebook szerepéről, előnyeiről és hátrányairól a kapcsolatteremtésben.
6. alkalom: Cím: Szerepeink. Téma: szerepek, viselkedési sémák, sztereotípiák, címkék. Mindennapi „színházasdi”.
7. alkalom: Cím: Te meg én (kommunikáció). Téma: kommunikációs készségek, verbális és nonverbális kommunikáció. Figyelő (követő) magatartás. Érzelmi állapotok kifejezése és dekódolása.
8. alkalom: Cím: Kommunikáció – folytatás. Én-üzenet, aktív figyelem, visszatükrözés. Az empátia szerepe a kommunikációban.
9. alkalom: Cím: Én, veled szemben: Konfliktusok. Konfliktuskezelő stílusok, jellegzetes konfliktustípusok.
10. alkalom: Cím: Veled együtt: Konfliktuskezelés építő módon. Konfliktuselemzés, érdekegyeztetés, konszenzus, közös döntéshozatal.
11. alkalom: Cím: Felkészülés és próba a záró színdarabra.
12. alkalom: Záró színdarab és elbúcsúzás.

A színdarab bemutatására várunk minden kedves érdeklődőt, szülőt, pedagógust.

Technikai tudnivalók, árak


A csoportvezetők: Okleveles pszichológus és drámapedagógus.

Az ideális csoportlétszám 10-12 fő, maximális létszám 15. 6 fő alatt nem indítjuk el a csoportot. A találkozókat heti vagy kétheti rendszerességgel érdemes ütemezni, de ettől eltérő (tömbösített) ütemezés és elképzelhető. Egyszeri időtartam: lehet 45 perc (megfelel egy iskolai órának), de – főként idősebb gyerekeknél, (fiataloknál) szerencsésebb másfél órás alkalmakat tartani (tömbösítés esetén természetesen ennél hosszabb is lehet egy-egy találkozó). A 12 alkalmas önismereti csoport vezetésének ára: 120.000,- Ft.


.