Civilnet - A civil szervezetek hálózata


Pár szó a civil szervezetek társadalmi fontosságáról


A tisztelet megkívánja, hogy a civil szervezetekről, azok fontosságáról ejtsünk pár szót. A civil szervezeteket általában valamilyen konkrét, felismert társadalmi szükségszerűség, igény hozza létre és tartja őket életben. A szükségszerűség olyan helyen jelentkezik egyrészt, ahol az állam vagy helyi hatalom nem képes vagy nem tud megfelelő „szolgáltatásokat” nyújtani, vagy az erre irányuló képessége, akarata, hajlandósága, esetleg forrásai általi meghatározottsága miatt gyenge, bizonyos esetekben céltévesztett, kiüresedett, másrészt ott, ahol alapvető társadalmi értékrendi probléma merül fel vagy valamilyen konkrét közérdekű tevékenység markáns hiánya áll fenn.
Ezek a hiányterületek vákuumként szívják fel és éltetik a civil alakulatokat, sok helyen a helyi vagy kormányzati hatalom is támogatóként jelenik meg.
Az egyes civil szervezetek által megvalósított tevékenységekre (sport, kultúra, egészségnevelés, tanácsadás, jogsegélyszolgálat, cserkészmozgalom, stb.) a társadalomnak komoly szüksége van, ezt jelzi a környezetükből bevont emberek és támogatók számossága. Egy szervezet annál eredményesebb, minél több tagot és erős támogatót számlál, hiszen fennmaradásához szükséges forrásokat csak nagyobb tömegek mozgósításával tudja előteremteni.
A civil szervetek létükkel erősítik a társadalmi kohéziót, a lokálpatriotizmust, az együttgondolkodást, az atomizálódott egyének társadalmi reintegrációját.
Vannak már „befutott”, azaz jól működő szervezetek és vannak – ezekből van több – a közepesek és a lét határán lévők. Ez a kis tanulmány elsősorban nekik szól.
A civil szervezetek felértékelődése – a gazdasági és a nyugati értékválság


A gazdasági válság hatására a hatalom koncentrálja erejét, ezért igen sok területen központosít, államosít. Ez a tevékenység érthető, hiszen egy helyi közösség költségvetésen keresztüli fenntartása mindig sokkal többe kerül, mint egy központi elosztásban. A hatalom a megtakarításon kívül nagyobb mozgásteret kap az államosított területek átszervezésére, kontrolljára. A központosítás egyik mellékterméke, hogy az egyes szereplőktől elvonja elsősorban a gazdasági „függetlenséget”, másrészt a szakmai kontrollt.
A központosításnak azonban vannak komoly következményei. Ezek a teljesség igénye nélkül:

 • elszakítja a helyi társadalomtól a szervezeteit az államosításon keresztül
 • megszünteti a helyi döntés lehetőségét, szürke, ismeretlen, távoli döntéshozók nem ismerik, nem ismerhetik a helyi közösség igényeit, ezért azokat nem is képesek adekvát módon értékelni és kiszolgálni.
 • a társadalomban a válság (nem csak a mostani gazdasági, hanem általános, nyugati, több tíz évre visszatekintő értékválság) hatása miatt kialakuló feszültségeket, problémákat, (mélyszegénység, széthulló családok, fiatal csellengők, drog, egészségtelen életmód, éhezés, hajléktalanság, tényleges társadalmi helyzet, lesüllyedés, társadalmi roncsolódás, stb.) nem képes kezelni.
 • a helyi társadalmakban apátiát hoz létre, ami tovább növeli a reménytelenséget, a félelmet, az általános depressziót
 • ehhez járul hozzá a munkanélküliség, valamint a közmunka kényszermunkaként való megélése
 • következményként társadalmi normák omlanak össze, terjed a megélhetési bűnözés, telnek a börtönök, egyre nagyobb a kilátástalan helyzetben lévők sora


Az Önkormányzatok feladatköre és költségvetési előirányzata is csökken. Szintén megtakarításokat hoz az államnak. Ez is érthető, azonban az Önkormányzatokkal szemben megjelenő helyi társadalmi igény rugalmatlan, hasonlóan a bérekhez, így sok helyen várhatók ebből helyi konfliktusok.
A központosítás mindaddig, amíg a gazdasági válság tart, nem fog változni. S ha a válság meg is szűnik, vagy enyhül, nem jelenti azt, hogy ezek a források és kompetenciák visszakerülnének eredeti helyükre. Ha megfigyeljük az elmúlt húsz év demokratikus rendszereit, akkor egy korábban meghozott a társadalom többségére nézve negatív hatású törvényt, rendeletet a cserélődő hatalom igen ritkán vont vissza. Ebből következően arra kell berendezkedni, hogy a formálódó új állapot hosszabb távon határozza meg jövőnket.
Gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek. Egy kis SWOT


Mely elemeket tekinthetünk a civil szerveződések gyengeségeinek?


 • megosztottság
 • forráshiány, anyagi kiszolgáltatottság, rugalmatlan, emelkedő költségek
 • tevékenység önfinanszírozási küszöb relatív magas értéke
 • tömegbázis fluktuációja, stagnálása
 • információs és földrajzi távolság
 • társszervezetek ismeretének teljes hiánya – nem létező szervezetközi kommunikáció
 • megjelenési és bemutatkozási lehetőség, ismertség, reklám alacsony szintje


Milyen erősségekkel rendelkeznek a civil szervezetek?


 • jó, önálló szakmai programmal, tevékenységgel
 • társadalmi elfogadottsággal
 • helyiséggel, valamilyen szintű infrastruktúrával
 • valamilyen nagyságú támogatói körrel
 • rugalmas működéssel és szervezettel
 • a társadalom szükségletei nőnek


Milyen lehetőségek rejlenek a civil szervezetekben?


 • a gazdasági és értékválság miatt kialakuló társadalmi vákuum felerősítheti szerepvállalásukat, tevékenységük kiterjesztését, fejlesztését


Milyen veszélyek leselkednek a civil szervezetekre?


 • a válság a „profit szférára” is erősen hat, ezért a támogatói kör, illetve támogatások mértéke szűkülhet
 • a helyi és kormányzati hatalom kivonulhat a támogatói körből forráshiány miatt
 • a hatalom központosítási tevékenysége elvonhat lehetőségeket, korábbi jogokat
 • a bevont tagság csökkenése, fluktuációja, leépülése, szintén a nehéz anyagi lehetőségek és az időhiány miatt


Matematikában, ha az ember vizsga közben egy feladaton elakad, akkor sok esetben a következő mondat szokott segíteni: Vegyük észre, hogy…
Akkor most alkalmazzuk itt is ezt a módszert!


Vegyük észre, hogy


 • nem egy civil szervezet van egy bizonyos földrajzi területen, hanem több
 • ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek
 • van közöttük sok, melyek „kompatibilisnek” tekinthetők, azaz tevékenységeik nem ütik egymást


A stratégia a következő:


 • Hozzuk össze a civil szervezeteket!

  • Hozzunk létre egy nem publikus, védett internetes felületet, ahol az egyes civil szervezetek egymással kapcsolatba léphetnek, megismerhetik egymást, tevékenységeiket, programjaikat, időbeosztásaikat, céljaikat.
  • Ezen a platformon a civil szervezetek képesek összehangolni tevékenységeiket, tudni fogják, hogy melyikük, milyen programot, mikor szervez, saját tagságukat oda tudják pozícionálni.
  • Az egyes általuk összehangoltan szervezett programokon meg tudják jeleníteni egymás értékeit, lehetőségeit, programjait, tevékenységét. Ebből minden szervezet profitál egyrészt ismertségben, másrészt a tagság kiterjesztésében.
  • A támogatói kör nagyobb felületen – azaz nagyobb közönség előtt – jelenhet meg, ami a támogatói kör pozitív megítélését emeli. Ezzel elérhető, hogy a támogatói kör hajlandóság nőhet.
  • A helyi hatalom, önkormányzat is kap lehetőséget, hogy hozzáférjen a helyi szervezetek közti kommunikációhoz. Ezáltal informális támogatást képes nyújtani, valamint bizonyos tekintetben a civil szervezetek munkáját erőteljesen segíteni, pl.: helyfoglalás, helyi újságbeli megjelenés, stb.
  • A szervezetek közvetlen kapcsolatot lesznek képesek fenntartani az Önkormányzattal.


 • Adjunk minden civil szervezetnek önálló publikus megjelenési felületet, egy központi helyen, csoportosítsuk őket földrajzi helyük, elérhetőségük, és tevékenységük szerint!

  • Általában a civil szervezeteknek van önálló internetes portálja, honlapja, azonban a látogatottság egy bizonyos szint fölé nem nő. De vannak olyanok, akiknek ilyen sincs.
  • A látogatottságot úgy lehet növelni, hogy nem elszigetelődött – a keresők által negyven-ötvenedik helyen megjelenő – honlapon jelennek meg, hanem egy központi portálon (is), ahol a látogatókat igényeik szerint „tereli” a rendszer. A portálon kapnak általuk szerkeszthető „kizárólagos” felületet (önálló alportált, a központi domainhez kapcsolva)
  • Kapnak oktatást és online segítséget tartalmaik megjelenítéséhez, könnyen kezelhető webmotort.
  • Kapnak korlátozás nélkül e-mail címeket.


 • Kapcsoljuk be a civil szervezeteket a Mentorinfo Szolgáltatás Centrumba!

  • A Mentorinfo Szolgáltatás Centrum lényegéről itt olvashat részletesen. Kérjük a megértés után térjen ide vissza!
  • A Szolgáltatás Centrumok működtetésével az adott szervezet, a tényleges emberáramlás növekedése miatt, további ismertségre tehet szert, szórólapokkal, a betérők tájékoztatásával.
  • A tevékenység sokszínűsége várhatóan a tagság létszámának, illetve a regisztrációk növekedésével járhat együtt.
  • A működtetés egyértelműen pozitív mintát közvetít a társadalom felé, az erőforrás megosztás, az összetartozás, az egymásra utaltság, a kölcsönös támogatás konkrét megmutatkozása miatt.


 • Adjunk szervezési tapasztalatot, információ technológiát, adatbázis építő megoldásokat, és erős marketing tevékenységet a civil szervezeteknek

  • Tevékenységünk kiteljesítéséhez segítségül hívjuk a civil- és egyházi szervezeteket, a helyi lakosságot, a vállalkozókat, a rend- és életvédelmi szervezeteket, a helyi és kormányzati hatalmat.
  • Szervezetépítő és marketing tapasztalatainkat megosztjuk a szerződő szervezetekkel oktatások szervezésével.
  • Bekapcsoljuk őket egy közösségépítő munkába, ahol a helyi civilek, vállalkozások regisztrálhatják magukat, ezáltal elérhetővé válnak egymás számára.
  • Ingyenes tárhelyet elérést, kizárólagos aldomaint, teljeskörű hozzáférést és szerkesztési lehetőséget, szükség szerinti mennyiségű e-mail címet és kész adatbázis rendszert adunk.
  • Az általunk szervezett humán szolgáltatói, vállalkozói, támogatói szolgáltatásokból ők is válogathatnak. Saját hatáskörben állítják össze az Órarendjüket. (lásd Szolgáltatás Centrumok)
  • A központi internetes felületen keresztül a látogatóink könnyen megtalálhatják a szerződő szervezeteket, regisztrálhatnak, fogadhatnak hírlevelet.
  • A civil szervezetek egymás között ingyen szinkronizálhatják tevékenységüket.


A fenti stratégiával a civil szervezeteket egy önálló hálózatba tudjuk kapcsolni, amelynek előnyeit és természetesen kötelezettségeit közösen viselik. Cégünk ehhez ad meg minden szakmai, információtechnológiai, marketing és szervezői támogatást.