Szolgáltatási Centrumok


Mit értünk Szolgáltatási Centrumon?


Az első Szolgáltatási Centrumot saját irodánkban hozzuk létre, ezért tekintsük ezt példának, így egyszerűbb és érhetőbbé válik a gondolat. Azt szeretnénk elérni, hogy partnereink (civil- és egyházi szervezetek, önkormányzati intézményrendszer részei, támogatók, vállalkozások stb.) irodánkban közösen kialakított „órarend” szerint jelenjenek meg személyesen is. Az órarendet úgy szeretnénk kialakítani, hogy a saját tevékenységeink (lásd ernyőszervezet feladatai) végzését ne befolyásolja. A hozzánk betérő látogatók tapasztalni fogják, hogy nálunk egyre több szolgáltatás jelenik meg időosztásos rendszerben. Partnereink helyet, időt és infrastruktúrát, valamint szórólapon, plakáton és természetesen egy helyi nagy órarenden megjelenést kapnak. Elsősorban olyan szolgáltatásokat szeretnénk bevonni, amelyekre a legnagyobb érdeklődés mutatkozik a lakosság részéről.
Szolgáltatási Centrum hálózat


Szerződött partnereinknél szeretnénk elérni (civil-, egyházi- és önkormányzati non-profit szervezetek), hogy ők is osszák meg a lehetőségeik szerint helyiségeiket, infrastruktúrájukat hasonlóan hozzánk. Ha egyre többen kapcsolódnak egy ilyen hálózathoz, akkor látható, hogy az egyes szervezetek egyre nagyobb földrajzi területet képesek személyes jelenlétükkel lefedni. A szolgáltatások színesítésével egyre nagyobb ügyfélforgalmat tudnak generálni, ami az ő ismertségüket és tagságuk létszámát növeli.
A Szolgáltatási Centrumokba belépő szervezetek még a Civilnet programban felsorolt további lehetőségeket is megkapják ingyen. (Lásd Civilnet.)
A Civilnet és a Szolgáltatási Centrum hálózat együtt olyan társadalmi mozgósító erőt jelent, ami mindeddig nem volt elérhető. Rendszerünkhöz való kapcsolódással természetesen a szervezetek feladata, társadalmi bázisa és taglétszáma nő.
Az ernyőszervezet kiterjesztése a Szolgáltatási Centrumon keresztül


Ahogy a humán szolgáltatásokat nyújtó szakemberek bevonásáról már írtam itt, őket is be lehet vonni a Szolgáltatási Centrum hálózatba, profit és önkéntes alapon. Amennyiben számukra tudunk biztosítani, egyre több, a lakhelyükhöz közel lévő "rendelési" helyet, akkor közelebb tudjuk vinni a lakossághoz ezeket a szolgáltatásokat. Ezek a tevékenységek végeredményben az ernyőszervezetünk kihelyezett csápjai, melyek a szociálisan rászoruló embereket ingyenesen szolgálják ki, továbbá kiegészítő jövedelmet adhatnak a pszichológusoknak, pszichiátereknek, orvosoknak, jogászoknak, tanácsadóknak. Arról már nem beszélve, hogy az így keletkezett jövedelem abban a földrajzi körzetben, kerületben, városrészben marad, ahol az igény megjelenik. A páciensnek olcsóbb, mert nem kell városszerte utazgatni.