Egyházak


Egyházak, egyházi fenntartású szervezetek


Az egyházakkal kapcsolatosan ugyanazokat lehet elmondani, mint a civil szervezeteknél azonban bizonyos kiegészítéseket kell tennünk.
Az egyházak már most is rengeteget tesznek a társadalomért, az egyénekért, a kisebb-nagyobb közösségekért, híveikért, itthon és szerte az egész világon. Szervezettségük, tapasztalatuk, kapcsolatrendszerük tiszteletet parancsoló. Ezért mondom azt, hogy tanulnunk kell tőlük!
A 2011 őszén a helyi budapesti XVII. kerületi Önkormányzat által megrendezett civil kerekasztal beszélgetésen elhangzott, hogy az egyházak is szívesen vennék, ha az általuk biztosított lehetőségek szélesebb körben lennének elérhetők. A fő gondot az információs és földrajzi távolságban határozták meg ők is.
Gondoljuk tovább ezt a felvetést! Az egyházak rendelkeznek kisebb-nagyobb templomokkal, olyan helyiségekkel, melyeket nem csak hitéleti tevékenységre, hanem kulturális események szervezésére, rendezésére (templomi ének, szimfonikus zene), „rendszerazonos” oktatási tevékenységekre (vallástörténet, etika), valamint lelki segélynyújtásra is fel lehet használni.
Azt gondolom, hogy amennyiben erre az egyes egyházi szervezetek nyitottak, akkor a Mentorinfo által felajánlott tevékenységek közül a részükről befogadhatókat kiválasztva, tovább színesíthetők az egyházi programok, lehetőségek, tartalmak, növekedhet a társadalmi bázis, jobban kiteljesedhet a hit összetartó ereje.
Az egyházak és szervezeteik rengeteget tesznek az önkéntesség szervezésében világszerte. Az önkéntesség vállalásával a résztvevők olyan közösségi létet, egymásra utaltságot, bizalmat és szeretet tapasztalnak meg, amelyet egyetlen munkahely nem képes pótolni.
A hit az emberek legbelsőbb magánügye. A vallásgyakorlás, a hit szabadságában gondolkodunk. Nekünk nem szándékunk senkit sem megtéríteni semmilyen hithez, azonban szándékunk, hogy az embereket minél közelebb vigyük a transcendenshez, hogy a választás lehetőségét megismerhessék.
Nemcsak hívők csodálják meg a gyönyörű templomokat, dómokat, oltárokat, a művészeti remekműveket, hallgatják meg a szervezett koncerteket, hanem más hitűek, akár hitetlenek is. Ezek a látogatók lesznek a hírvivők. Segítsük őket.